Så marknadsförs inkasso

Inkassobolagen marknadsföring

SveaInkasso
hemsida
citat: När kronofogden gjort sitt jobb, men din fordran fortfarande kvarstår som helt eller delvis obetald är det att betrakta som en kundförlust. Detta innebär inte att din kund är befriad från sitt betalningsansvar utan han eller hon ska naturligtvis fortfarande göra rätt för sig. Det är då Sveas efterbevakning kommer in i bilden.
Vi påminner löpande om att det fortfarande finns en obetald skuld och uppmanar till betalning och/eller åtminstone kontakt för att diskutera orsaken till varför skulden förblir obetald. Vi strävar då efter att kunna upprätta någon form av uppgörelse som kan passa samtliga inblandade parter, t ex amorteringsplaner eller andra överenskommelser.
I vissa fall är den betalningsskyldiges situation så pressad att det för tillfället är helt omöjligt att göra rätt för sig, och då informerar vi om att skulden kvarstår och att vi återkommer vid ett senare tillfälle. slut citat

Eurofinans hemsida: http://www.eurofinans.se
citat: Det bästa och enklaste sättet att undvika kreditförluster är att du kontrollerar dina kunders betalningsvilja och betalningsförmåga innan du säljer varor och tjänster. Det är lika viktigt med gamla kunder som nya.

——

Genom att kontrollera din kunds betalningsvilja och betalningsförmåga innan du gör en affär kan du undvika många kreditförluster. Meddela oss per telefon eller fax vem du vill ta en kreditupplysning på och vi lovar att du har ett entydigt beslutsunderlag på din fax inom 30 minuter. Du kan även själv ta upplysningar, här dvs via Internet eller via Talsvar. Kontakta oss för mer information Personupplysningar används vid kreditgivning till privatpersoner.
Innehåller bl.a. uppgifter om inkomst, medborgarskap, betalningsanmärkningar och fastighetsinnehav.  slut citat

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 europeiska länder. http://www.intrum.se/index.cfm

Intrum Justitia deltog med egen segelbåt i internationella tävlingar,  Vem betalade?

Lindorf hemsida http://www.lindorff.se/

citat: Lindorff och FöreningsSparbanken i storaffär. Kredit- och kundhanteringsbolaget Lindorff Sverige AB har träffat avtal med FöreningsSparbanken (FSB) om förvärv av aktierna i FSBs dotterbolag Kundinkasso AB KIAB.
Kundinkasso har hanterat alla bankens fordringar från inkassonivå i mer än 10 år. Affären omfattar historiskt avskrivna fordringar uppgående till totalt omkring SEK 13 miljarder. Avskrivna fordringar för miljarder byter ägare
FSB tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Kundinkasso. Under 5 år kommer Kundinkasso exklusivt att sköta FSBs inkassohantering. Vidare kommer Lindorff koncernen löpande förvärva fordringar med avskrivna konstaterade förluster från FSB. slut citat

Prioritet  http://www.prioritet.se/

Citat: Prioritets effektiva efterbevakning garanterar att avskrivna fordringar inte faller i glömska eller preskriberas. Vi bevakar inkassoärenden som skrivits av p g a negativa utmätningar, personliga konkurser mm.


Minst tre, oftast fler, gånger per år söker vi kontakt med gäldenären för att nå en uppgörelse. Detta sker via brev, telefax, samtal eller genom utmätning hos kronofogdemyndigheten.
Ett uppdrag hos oss blir aldrig preskriberat! Prioritet Efterbevakning skaffar sig ständig information om gäldenärens ekonomi och korrekta adress genom automatiska uppdateringar från UC (UpplysningsCentralen), Sema Group mfl.

——————

att anlita Prioritet Efterbevakning får Du tillgång till omfattande intern och extern information om gäldenärers betalningsförmåga, vilket garanterar Dig högsta möjliga inkasseringsresultat.
slut citat,

Publicerat i ekonomi | Lämna en kommentar

Fattig

bekymrad• Om du är fattig och vill låna pengar så är du en större risk och får betala högre ränta – den rike betalar mindre.
• Har du en skuld så måste du betala en skyhög straffränta om skulden inte betalas i tid.
• Staten (läs Kronofogdemyndigheten) hjälper den rike som har fordringar genom att driva in dem. I detta läge passar även staten på att sko sig på de fattiga genom att ta ut extra avgifter från den dem – inte från den rike som begärt att få hjälp med att driva in skulden.
• Det är fullt tillåtet att köpa och sälja fordringar (din skuld) och sedan förfölja gäldenären (dig) i evigheters evighet. Med olika lagliga knep kan detta hålla på till du dör. Nåja, det har blivit en förbättring. Dina barn behöver inte betala dina skulder, endast ditt dödsbo!
• Det är även fullt tillåtet, trots den berömda PUL (personuppgiftslagen) att lämna ut uppgifter om dem som har skulder. Är du privatperson så skall du informeras, men detta går man på olika sätt runt. Det finns tabeller eller böcker att slå i, och du vet inte vem som berättar om din ekonomi, med andra ord integritetsbrott!
• Det är även fullt tillåtet att med näbbar och klor försöka förleda folk att skaffa sig skulder och till och med ÄNNU MER skulder. Varenda direktreklamfolder som man får i brevlådan innehåller det ena erbjudandet efter det andra alla är såå lockande

Frågor
Varför finns 500,000 medborgare i Kronofogdens register?
Närmare en miljon lever nära fattigdomsgränsen.
Varför har vi så många fattiga?
Varför har vi så många hemlösa?

Givetvis finns det orsaker till detta

Vi lever i en föråldrad värld där politiken styrs av begrepp från en tid när ett människoliv inte var så mycket värt. I Bibeln står det Citat: den som har mycket skall få mer och den som har lite skall tagas ifrån, slut citat Matt 13:12, Matt 25:29, Mark 4:25, Luk 19:26.
Måhända är det från denna uråldriga skrift som lagstiftarna fått sina idéer om att de som redan är fattiga skall bli fattigare.

Lagar och förordningar verkar ha sin grund i 1800-talets feodalsystem där den rike alltid hade övertag över den fattige, där den som hade jord var starkast. Den som måste bruka annans jord hade alltid underläge. Det finns många berättelser om avigsidorna av detta system. Fattiga torpare som tjänat dagsverken åt herrgården, fick gå från hus och jord

Piskan viner

Lagstiftarna verkar tro att den skuldsatte lättare kan betala sina skulder om det är förenat med ett straff att inte betala i tid. Ett straff som ger ännu mer skulder.
Den som inte betalar sin skuld i tid kan få följande straff: På fakturan läggs dröjsmålsränta och om det hotet inte förmår den skyldige att betala så anlitar fordringsägaren inkassobyrå för att driva in pengarna. Dessa lägger helt lagenligt på sina avgifter. När fortfarande inte den skyldige har kunnat betala så överlämnas ärendet till tingsrätt som i Dom fastställer att en skuld har uppkommit och detta kostar ytterligare pengar.
Därefter får staten i form av Kronofogden uppdrag att ta över och driva in pengarna. Nu passar även staten på att sko sig på den skyldige och myndigheten låter piskan vina och lägger på extra avgift. Staten har stora maktbefogenheter och mäter ut lösöre i bostäder och gör införsel på lön, ja till och med på folkpensioner. Några sociala hänsyn tas inte. Skulder skall betalas, avtal är avtal!

Skampålen
För att alla skall veta att någon inte betalat sina skulder så lämnar indrivningsbolag och staten sina uppgifter om detta till kreditregisterbolagen. Det är ju offentliga uppgifter och alla varnas för att göra affärer med den skyldige. Många som har skulder vittnar om den skam som drabbar dem när de blir nekade att få ett hyreskontrakt eller vill köpa en bok av något näthandelsföretag. Skammen att inte kunna göra rätt för sig är stor, de allra flesta vill ju betala sina skulder

Hemlösheten
Ingen hyresvärd, inte ens de allmännyttiga vill märkligt nog, ha en hyresgäst som har betalningsanmärkningar. Därför får kommunernas socialtjänst försöka ordna tak över huvudet för de människor som är skuldsatta.
Den familj som har små barn har större möjligheter än ensamstående. Här ser socialtjänsten i första hand till barnens behov. Men en frånskild man kan möjligen bli erbjuden boende på härbärge om ens det. Det är inte förvånande att folk tar till sprit eller annat missbruk för att glömma verkligheten.

Publicerat i ekonomi | Lämna en kommentar

Många klagar på inkassobolagen

inkassobolagenDen 19 februari 2006 rapporterade Göteborgsposten om att Finansinspektionen och Datainspektionen i samarbete tagit fram en rapport om klagomål från konsumenterna gällande inkassobolag. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=259936

Dessa klagomål hade ökat med 75% sedan år 2000 och folk klagade på att bolagen i många fall försökte driva in skulder som var preskriberade.
http://www.datainspektionen.se/nyhetsarkiv/

Det finns en lukrativ och utbredd handel med fordringar
Gamla skulder köps och säljs och inkassobolagen driver även in preskriberade fordringar. Gäldenärerna har svårt att värja sig för bolagens inkassometoder. Det senaste året har anmälningarna mot inkassobolagen ökat hos såväl Finansinspektionen som Datainspektionen. Finansinspektionen har rapporterat om detta i en rapport den 20 februari 2006 Dnr 05-8352-399 2006:3.

Trots att Finansinspektionen http://www.fi.se rapporterat om de problem som handeln med förfallna fordringar medför för gäldenärerna så anser myndigheten att citat: Handeln med fordringar fyller i grunden en sund ”städfunktion” slut citat.
Finansinspektionen menar vidare att citat Den verksamhet som inkassobolagen driver utgör ett nödvändigt bidrag till att upprätthålla en god betalningsmoral i samhället. Slut citat.

Finansinspektionen slår också fast att hårt skuldsatta personer hålls fast i skuldfällan och att det inte är ovanligt att inkassobolagen kräver på skulder som uppkommit under 1980 – och tidigt 1990-tal. Finansinspektionen är vidare emot att preskriptionstiderna ändras, åter igen med motivering om betalningsmoral.

Publicerat i ekonomi | Lämna en kommentar

Vad gör en bra målare innan han målar ditt hus

Vad gör en bra målare innan målning

Behöver ditt hus omedelbar ommålning? I så fall funderar du säkert på att använda en målare för uppgiften. Förut var arbetet med att måla ett hus ganska enkelt och vilken som helst kunde göra jobbet.

Men i dessa dagar finns det ett antal uppgifter som målaren gör. Från reparationer till att ge den slutliga finishen, en målares jobb har utvecklats över tiden. Så vad är nu deras arbetsuppgift? Hur beskrivs en målares jobb idag? Låt oss titta på vart och ett av stegen i arbetet med att måla ett hus.

När du kommer i kontakt med en målare, är det första som han kommer att göra är att komma och besöka huset som behöver målning. I fall där det är ett nytt hus som ska målas är uppgiften lättare.

Gamla hus behöver oftast reparationer och diverse snickeriarbete som kan bli ganska jobbiga. När en preliminär kontroll görs, kommer du vanligtvis att få en offert beroende på vilken typ av arbete som behövs. Efter det bestäms av målaren vad som behövs köpas in.
I fall där det är ett gammalt hus, måste den färg som är kvar först skrapas bort av målaren. När det är klart, tvättas hela väggen. Tvätt säkerställer att all smuts avlägsnas.

Väggen ges en grundlig kontroll igen efter att väggen har tvättats. Nu gör målaren en slutlig genomsyn av väggen där skador eller sprickor kontrolleras.

Om det finns något behov av reparationsarbete görs detta nu. Detta är en mycket viktig del av målningen. Om detta inte görs väl, kan du vara säker på att färgen kan lossna efter en viss tid.

Om du letar efter de bästa målarna i Stockholm kan du anlita http://jusmag.se/

Publicerat i företag | Lämna en kommentar

Transcom köper

Transcom ett av Kinneviks företag
(andra företag är exempelvis tidiningen Metro)

Transcom i köptagen
http://www.transcomcms.com/

Citat från Näringsliv 24
http://www.n24.se/dynamiskt/borskornet/did_11821840.asp

Stenbecksfärens kundtjänst- och inkassobolag Transcom gick starkt också sista kvartalet. Men förbättringen var inte lika stor som tidigare under året. Sammantaget steg försäljningen med 20 procent under året till 124 miljoner euro, och vinsten efter skatt dubblades till 24,5 miljoner euro.

Bolagets vd Keith Russel fortsätter tala om att det ska bli fler företagsköp under året. Så sent som i januari köpte Transcom ett tyskt inkassobolag.
Planerna på nya företagsköp inom inkasso kan däremot få en större positiv effekt. Inkasso har dessutom betydligt bättre marginaler än Transcoms kundtjänstverksamhet.

Vridningen mot inkasso gör även att Transcom tassar allt mer in på Intrum Justitias jaktmarker. På aktiemarknaden är det uppenbart att förhoppningarna och förtroendet är betydligt mer uppskruvade på Transcom än på Intrum. Trots att Intrum-koncernen har dubbelt så höga marginaler så värderas Transcom-aktien klart högre. Räknat på årets prognoser är Transcoms p/e-tal på 21 nästan 50 procent högre än Intrums p/e-tal.

Kommentar: Detta visar med all tydlighet att det är stora pengar i inkassobranschen.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Skuldsatta berättar

utpressningAtt vara skuldsatt och pressad av inkassobyråer är som att hamna på sträckbänken.I vilket fall anser tecknaren det.

Skuldsatta berättar
Folk här är anonyma eftersom det inte är trevligt att visa att man är svårt skuldsatt.

Fall: Sigrid

Hon är en långtidssjukskriven, ensamstående mamma med vårdnadstvist mot en pappa med obeskrivligt sätt. Hon har låg inkomst, till skillnad från pappan. Hennes självrisk för advokat i målet kommer sannolikt att uppgå till ungefär en fjärdedel av årsinkomsten – före skatt!

Fall: Bosse
Han drev ett företag. 1994 beslutade skattemyndigheten att bolaget skulle, inklusive skatte- tillägg, räntor och övriga ”rest-avgifter” inbetala drygt 160 000:- skönstaxerade skattemedel. Bosse lyckades regelbundet betala pengar till kronfogden under åren fram till 1996 och samtidigt genom oavlönat arbeta nästan få företaget att fungera lönsamt igen. Då bestämde kronofogden att de inte kunde vänta utan tog då till ett exekutivt beslut att sälja företagets kapital d.v.s. rörelsefastigheten. Skulden hade nu med 24% årlig ränta, trots avbetalningar, vuxit till drygt 235 000:- kronor.
Resultatet av kronfogdens indrivning blev att skatteverket kunde inkassera 896:- kronor + 2:- ränta på det beloppet efter det att ärendet förts ända upp till Högsta Domstolen för prövning. Den som sedan gjorde det stora klippet var ett fastighetsförädlarbolag

Fall: gammal man
Vill inte skrämmas men min far som har indrivning på pensionen fyllde 87 år för ett par veckor sen. Kfm trodde inte han hade vare sig hemvård eller färdtjänst innan bevis presenterades för dem. Skulden var ett borgensåtagande från 1980-talet. Ursprungsgäldenären fick skuldsanering men det får inte en borgensman.

Fall: Vågar inte – klippt från FR-forum
Jag har ännu inte fått mig till att ens skicka in om skuldsanering, bara för att jag tycker det känns så otäckt. Det är ju en viss trygghet i att pengarna dras innan man ser dem, men under skuldsaneringstiden så ska man ju själv sköta inbetalningarna. Man blir väldigt sårbar för hastiga förändringar och det skrämmer mig väldigt. Det får inte hända något oförutsett under 5 års tid. Händer det något som hastigt påverkar de pengar man har att röra sig med så står man ju där.
Förr gällde att utmätning inte fick fortgå längre än till man blev vanlig folkpensionär. Finns den regeln kvar, eller är det utmätning tills man dör som gäller? Har försökt att läsa mig till vad som gäller, men det är inte lätt att hitta.

Fall: Norrlandstjej
Nu orkar jag skriva min historia är lång och krokig. Träffade 18 år gammal en kille som var missbrukare, och trodde jag kunde rädda honom. Vi skaffade hus och barn och levde normalt i ett år eller två. Två barn senare och ett tredje på väg lämnade han mig med huset och alla skulderna och jag flydde i vild panik till en lägenhet. Banken sålde huset med förlust 1992, och där börjar min gäldenärsresa. Den ena skulden byggs på med den andra, och det kulminerade nu i januari när skulderna var uppe i 1.2 miljoner. Äntligen har jag fått hjälp, privat, till 120 000 kr så jag kan betala av mina fordringsägare och bli fri.

Fall M: – klippt från FR-forum
Jag har just räknat igenom hur min skuldsituation har utvecklats. Tack vare den här föreningen började jag i augusti 2005 att skicka preskriptionsinvändningar. Ett ärende blev avskrivet redan efter 4 dagar, medan vissa krävde betydligt mer jobb och upp till 7 brev. Men envishet vinner och efter några månader var 298 317 kronor avskrivet.
Sen hade jag ytterligare 240 532 kronor i skulder som inte var preskriberade. Med dessa fordringsägare gjorde jag en ackordsuppgörelse och betalade 60 540 kronor som ett engångsbelopp. För att fixa detta fick jag ta ett lån, men vad gör det när jag sparade ytterligare 179 992 kronor.
Sammanlagt har jag (med hjälp av medlemmar i föreningen) alltså fått bort 478 309 kronor från skuldsaldot, genom avskrivningar och ackord.
Idag återstår två ärenden. Ett som jag vet är preskriberat, men dom vägrar att skicka en bekräftelse på detta. I det sista ärendet pågår förhandling om ackord.
Så det finns alltså hopp om ett skuldfritt liv, vilket jag inte trodde för ett år sen när breven om L Å N G T I D S B E V A K N I N G ramlade in i brevlådan titt som tätt.

Publicerat i ekonomi | Lämna en kommentar